Рішення про внесення змін до Положення, Статуту…

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 Про  внесення   змін до  Положення про Хмельницький  міський  Центр  соціальних служб  для  сім’ї, дітей  та молоді, Положення  міського   Центру  по  роботі  з  дітьми  та  підлітками    за    місцем    проживання,  Положення  про  комунальну  установу «Молодіжний  центр»,   Статуту   спортивно-культурного      центру  «Плоскирів»      та      затвердження     Положень    та   Статуту   у   нових    редакціях

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 727-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій  територіальних  громад Хмельницької  області», міська  рада

ВИРІШИЛА:

          1. Внести зміни  до Положення  про  Хмельницький  міський  Центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а саме:

      1.1.1 пункт 1.1 Положення викласти в новій редакції: «Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр) є закладом, що проводить соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надає послуги соціального характеру жителям Хмельницької міської територіальної громади»;

       1.1.2 пункт  2.1.4  Положення викласти в новій редакції:  « забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, Хмельницької міської ради, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу Хмельницької міської територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю» ;

       1.1.3 пункт 2.2.6 Положення викласти в новій редакції:  «узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає до Хмельницького обласного центру соціальних служб»;

       1.1.4 пункт 4.1. Положення викласти в новій редакції: «діяльність Центру фінансується за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених  законодавством».

         2. Внести зміни до Положення міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, а саме:

         2.1 в п.1.5. Розділу 1 слова «в управлінні Державного казначейства у                                м. Хмельницькому»  замінити словами «в установах Державної казначейської служби»;

           2.2 Розділ І доповнити пунктом 1.8. наступного змісту: «Скорочена назва — МЦРДП»;

           2.3  в пп. 2.1.3 п. 2.1. Розділу 2 після слова «активності»  включити слово «дітей»;

           2.4  в пп. 2.1.4  п. 2.1. Розділу 2 слова «та секції»  виключити;

           2.5 пп. 2.2.2 п. 2.2. Розділу 2 викласти в новій редакції: «Співпрацює в установленому порядку з відділами, управліннями та департаментами Хмельницької міської ради, Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області, іншими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, спрямованими на соціальну роботу з дітьми; налагоджує взаємодію з загальноосвітніми навчальними закладами Хмельницької міської територіальної громади з метою залучення дітей, підлітків та молоді до різних форм організованого дозвілля в позанавчальний час»;

            2.6  в пп. 2.2.4 п. 2.2. Розділу 2 слова «міським відділом Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області» замінити словами «підрозділами Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області»; після слів «з дітьми»  доповнити словами «підлітками та молоддю»;

            2.7 в пп. 3.1.6 п. 3.1. Розділу 3 слова «дітям-інвалідам»  замінити словами «дітям з інвалідністю»;

           2.8    в п. 4.4. Розділу 4 слова «та тренерам» виключити;

           2.9    в п. 4.5.  Розділу 4 слова «та тренерів» виключити;

           2.10  пп. 5.3.6  п. 5.3. Розділу 5 викласти в наступній редакції «Визначає порядок преміювання  працівників Центру», попередню редакцію пп. 5.3.6  п. 5.3. Розділу 5 вважати підпунктом 5.3.7;

           2.11 редакцію пп. 5.4.1 п. 5.4. Розділу 5 виключити, в зв’язку з чим   пп. пп. 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 п. 5.4 Розділу 5 вважати пп. пп. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, відповідно;

             2.12 в п. 6.2 Розділу 6 слова «міського бюджету» замінити словами «бюджету Хмельницької міської територіальної громади»;

             2.13 п. 6.5 Розділу 6 доповнити після слова «внеску» словами «придбання товарів, робіт і послуг».

3.  Внести  зміни до Положення про комунальну  установу  «Молодіжний центр», а саме:

         3.1 пункт 1.1. Положення викласти в новій редакції: «Комунальна установа «Молодіжний центр» (далі – Центр) заснована на комунальній власності Хмельницької міської територіальної громади та підпорядковується управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради (далі – управління)»;

         3.2  пункт  7.1. «Положення викласти в новій редакції: «Центр  володіє майном, орендованим або придбаним за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством».

         3.3 пункт 7.10. Положення викласти в новій редакції: «У разі припинення діяльності Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету Хмельницької міської територіальної громади».

  • Внести  зміни до Статуту спортивно-культурного центру «Плоскирів», а саме:

               4.1 пункт 1.1. Статуту викласти в новій редакції: «Спортивно-культурний центр «Плоскирів» (далі – «Підприємство») є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської Ради народних депутатів від 23.03.1995 року № 309 на базі відокремленої частини комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади»;

               4.2 пункт 1.2. Статуту викласти в новій редакції: «Власником Підприємства є Хмельницька міська територіальна громада, в особі Хмельницької міської ради, ідентифікаційний код – 33332218, місцезнаходження: Україна, 29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд.3 (далі – «Власник»);

               4.3 пункт 3.5.7 «Статуту викласти в новій редакції: Кошти, одержані з бюджету Хмельницької  міської територіальної громади на використання державних або комунальних програм, затверджених рішенням Власника»;

               4.4  пункт 3.7. Статуту викласти в новій редакції: «Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади, здійснюється за рішенням Власника, за ініціативою та погодженням з органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством».

               4.5 пункт 3.11. Статуту викласти в новій редакції: «Встановлення Підприємству розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету Хмельницької міської територіальної громади, здійснюється за рішенням міської ради»;

              4.6 пункт 4.7.1. Статуту викласти в новій редакції: «Прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна Підприємства, які є комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади».

          5.  Затвердити  Положення про Хмельницький  міський  Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у новій редакції, яке доручити підписати директору міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  М. Любецькій, згідно додатку 1.

         6. Затвердити  Положення міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за   місцем    проживання  у  новій  редакції,  яке  доручити підписати  директору  центру О. Янчуку, згідно  додатку  2.

         7. Затвердити  Положення про  комунальну  установу  «Молодіжний центр» у новій редакції,  яке доручити підписати директору центру   В. Гребенюку, згідно додатку 3.

         8.  Затвердити  Статут спортивно-культурного центру «Плоскирів» » у новій редакції, який     доручити     підписати    директору     спортивно-культурного  центру     «Плоскирів»

В. Головатюку, згідно  додатку 4.

         9. Відповідальність  за  виконання   рішення  покласти  на заступника міського голови              М. Кривака та управління молоді та спорту.

        10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 Міський голова   О. СИМЧИШИН

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської  ради     В.  ДІДЕНКО

Заступник міського голови     М. КРИВАК

Начальник управління правового забезпечення та представництва        Л. ДЕМЧУК

Начальник  управління молоді та спорту     С. РЕМЕЗ

Начальник фінансового управління     С. ЯМЧУК