Положення про управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

Положення про управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (нова редакція)

Розділ 1. Загальні положення.

1.1. Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом міської ради, створене Хмельницькою міською радою шляхом приєднання управління у справах сім’ї та молоді Хмельницької міської ради до комітету з фізичної культури і спорту Хмельницької міської ради та зміни найменування комітету з фізичної культури і спорту Хмельницької міської ради на управління молоді та спорту Хмельницької міської ради.

1.2. Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради є правонаступником управління у справах сім’ї та молоді Хмельницької міської ради.

1.3. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді та підпорядковане виконавчому комітету, міському голові.

1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням.

1.6. Управління має усі права юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України.

1.7. Управлінню підпорядковані комунальні підприємства, організації та установи молодіжної та фізкультурно-спортивної спрямованості.

1.8. До сфери діяльності Управління належать молодіжні та спортивні заклади, підприємства, установи, громадські та інші організації, що здійснюють реалізацію державних молодіжних та фізкультурно-спортивних програм.

1.9. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами, управліннями та департаментами Хмельницької міської ради, органами державної виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

1.10. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

1.11. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Управління або їх частини між Засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ним осіб.

Розділ 2. Завдання Управління.

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Участь у формуванні державної політики і забезпечення її реалізації у сфері фізичної культури та спорту, питань підтримки, становлення та розвитку дітей, молоді, надання їм правової, психологічної, педагогічної та соціальної допомоги.

2.1.2. Виконання програм, здійснення заходів спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та молодіжної політики, забезпечення їх реалізації.

2.1.3. Залучення до співпраці всіх існуючих організацій незалежно від форми власності, рухів, дитячих, молодіжних, фізкультурно-оздоровчих, спортивних і громадських організацій.

2.1.4. Пропаганда здорового способу життя серед дітей, молоді та мешканців м.Хмельницького.

2.1.5. Створення сприятливих умов для гармонійного та різнобічного розвитку дітей, молоді, задоволення потреб у добровільному виборі виду діяльності, не забороненому законодавством, активної участі в творчій, культурологічній, спортивній і оздоровчій діяльності.

2.1.6. Забезпечення та організація оздоровлення і відпочинку дітей міста.

2.1.7. Забезпечення підготовки і проведення молодіжних та фізкультурно-спортивних заходів, спартакіад, спортивних ігор, навчально-тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів та талановитої молоді в обласних та всеукраїнських конкурсах, фестивалях, конференціях, ярмарках.

2.1.8. Сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського руху та не олімпійських видів спорту.

2.1.9. Розроблення заходів щодо збільшення кількості сучасних спортивних споруд, об’єктів молодіжного призначення, утримання їх в належному стані, їх своєчасного ремонту та реконструкції, залучення до цієї роботи інвесторів.

2.1.10. Розширення міжнародного та міжрегіонального співробітництва у сфері молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

2.1.11. Сприяння організації волонтерського руху серед молоді.

2.1.12. Створення умов для розвитку в місті видів спорту, визнаних в Україні.

2.1.13. Сприяння діяльності молодіжних, дитячих громадських організацій, федерацій з видів спорту, фізкультурно-спортивних товариств, інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

2.1.14. Підтримка творчої та талановитої молоді.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Готує пропозиції до проектів міських програм щодо розвитку молодіжної політики та фізичної культури і спорту, забезпечує її виконання.

2.2.2. Розробляє і подає на розгляд сесії міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток молодіжної політики та фізичної культури і спорту.

2.2.3. Готує та надає пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання та здійснення заходів щодо реалізації молодіжних програм та програм з розвитку фізичної культури і спорту.

2.2.4. В установленому порядку здійснює фінансування відповідних програм, рухів, молодіжних та фізкультурно-спортивних заходів, спортивних шкіл, позашкільних навчальних закладів, комунальних установ та підприємств, міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спортивно-культурного центру «Плоскирів», комунальної установи «Молодіжний центр», Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», надає фінансову підтримку та допомогу спортивним федераціям, молодіжним та громадським організаціям, командам з ігрових видів спорту, творчій, талановитій молоді та спортсменам, в межах затвердженого кошторису.

2.2.5. Подає в установленому порядку клопотання про нагородження громадсько-активної молоді, спортсменів преміями, стипендіями, нагородами, відзнаками, подяками.

2.2.6. В межах затвердженого кошторису виплачує стипендії кращим спортсменам міста.

2.2.7. Веде бухгалтерський та статистичний облік і звітність у відповідності до вимог чинного законодавства України, здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, і витрачанням ними бюджетних коштів.

2.2.8. Забезпечує формування міських календарних планів молодіжних, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів.

2.2.9. Затверджує положення про змагання, конкурси, фестивалі, проводить конкурси, фестивалі, спортивні змагання і навчально-тренувальні збори, нагороджує переможців, призерів змагань, кращих спортсменів та молодь у визначених положенням про захід номінаціях особистими та командними кубками, медалями, грамотами та цінними подарунками, у межах коштів, виділених на розвиток молодіжної політики та фізичної культури і спорту.

2.2.10. Утримує спортивні та інші споруди, які знаходяться на балансі Управління та надає їх в оренду в установленому порядку.

2.2.11. Здійснює роботу із залучення позабюджетних коштів на реалізацію програм і заходів, спрямованих на розвиток молодіжної політики та фізичної культури і спорту.

2.2.12. Здійснює в установленому порядку інформаційно-пропагандистську та видавничу діяльність з питань молодіжної політики та фізичної культури і спорту, підтримує видавництва, які випускають молодіжну літературу та літературу фізкультурно-оздоровчої і спортивної спрямованості, заохочує їх до співпраці.

2.2.13. Веде облік роботи, проведеної у сфері молодіжної політики та фізичної культури і спорту, реєструє міські спортивні рекорди та досягнення.

2.2.14. Комплектує склад збірних команд міста з видів спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренування членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських та Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх іграх з не олімпійських видів спорту.

2.2.15. Сприяє та проводить фестивалі, конкурси, виставки, ярмарки та інші заходи, спрямовані на забезпечення виходу молодіжних організацій, творчих колективів і обдарованої молоді на всеукраїнську та міжнародну арену.

2.2.16. Залучає до розв’язання актуальних проблем молодіжного та фізкультурно-спортивного руху всі зацікавлені установи та організації незалежно від форм власності за їх згодою.

2.2.17. Організовує роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню, вдосконаленню та розширенню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів і планує розвиток пріоритетних видів спорту в місті.

2.2.18. Присвоює у встановленому законом порядку категорії дитячо-юнацьким спортивним школам, розташованим на території м.Хмельницького.

2.2.19. Сприяє соціальній роботі з молоддю у створенні сприятливих умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, дотримання їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволенню оздоровчих, культурних та духовних потреб.

2.2.20. Сприяє вирішенню проблем безробіття серед молоді.

2.2.21. Взаємодіє з Хмельницьким регіональним управлінням державної спеціалізованої фінансової установи «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» в питаннях спрямованих на розв’язання житлово-побутових проблем молоді.

2.2.22. Організовує та приймає участь у проведенні олімпіад, спартакіад, змагань, конкурсів, турнірів, фестивалів, виставок, конференцій, форумів, ярмарок, тренінгів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді, нагороджує цінними подарунками, грамотами та відповідною атрибутикою кращих активістів, представників молодіжних організацій, тренерів, фахівців з фізичної культури і спорту.

2.2.23. Надає організаційну, практичну та фінансову допомогу в проведенні в місті обласних, всеукраїнських та міжнародних фізкультурно-спортивних, дитячих та молодіжних заходів.

2.2.24. Проводить фінансування заходів міського рівня та участі представників міста в обласних і всеукраїнських заходах в межах виділених Управлінню коштів відповідно до норм витрат, затверджених місцевими органами виконавчої влади у сфері молодіжної політики та фізичної культури і спорту, всеукраїнські та міжнародні заходи згідно норм витрат, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту та молодіжної політики.

2.2.25. Забезпечує, в межах кошторису, підготовку і виступи молоді та спортсменів міста в обласних, Всеукраїнських та міжнародних заходах: олімпіадах, спартакіадах, змаганнях, конкурсах, турнірах, фестивалях, виставках, конференціях, форумах, ярмарках та інших заходах.

2.2.26. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з молоддю, у сфері фізичної культури та спорту, проводить з цією метою методичні і науково – практичні семінари, фестивалі, конференції та інші заходи.

2.2.27. Сприяє розвитку підприємництва та залученню інвестицій у сфері молодіжної політики та фізичної культури і спорту, надає консультаційно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань фізкультурно-оздоровчої, спортивної та молодіжної діяльності.

2.2.28. Здійснює соціально-профілактичну роботу щодо запобігання наслідкам негативних явищ в молодіжному середовищі.

2.2.29. Сприяє обласному центру «Інваспорт», громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненню їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну та фінансову допомогу.

2.2.30. Вживає, в межах своїх повноважень, заходи щодо забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів.

2.2.31. Здійснює контроль за ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих, спортивних та інших об’єктів, що підпорядковані Управлінню, виконує функції замовника будівництва, реконструкції та ремонту спортивних та інших споруд соціального призначення.

2.2.32. Забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, створенню нових форм оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, розвитку масового спорту, спорту ветеранів.

2.2.33. У встановленому чинним законодавством порядку укладає відповідні договори, взаємодіє з дитячими, громадськими організаціями молодіжної і фізкультурно-спортивної спрямованості, сприяє збереженню і розвитку мережі молодіжних та фізкультурно-спортивних закладів, їх кадрового комплектування та зміцненню матеріально-технічної бази.

2.2.34. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток молодіжної політики та фізичної культури і спорту в місті.

2.2.35. Посадові особи Управління розглядають листи, звернення, пропозиції та скарги громадян, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з питань, що належать до його компетенції, вирішують питання щодо виявлення та усунення причин, що породжують скарги.

2.2.36. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Розділ 3. Права Управління

Управління має право:

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, відділів, управлінь та департаментів міської ради, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. Скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

3.3. Залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, відділів, управлінь та департаментів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.4. Готувати проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань молодіжної політики та фізичної культури і спорту.

Розділ 4. Керівництво Управління

4.1. Управління очолює начальник управління, який призначається та звільняється з посади міським головою.

4.2. Начальник управління має двох заступників (заступник з питань молодіжної політики і заступник з питань фізичної культури і спорту), які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

4.3. Права та обов’язки начальника управління:

4.3.1. здійснює керівництво діяльністю Управління, несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, інших працівників Управління;

4.3.2. затверджує кошториси розпорядників коштів нижнього рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів). Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижнього рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;

4.3.3. здійснює управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників коштів нижнього рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

4.3.4. забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та надання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;

4.3.5. затверджує плани роботи Управління, штатні розписи дитячо-юнацьких спортивних шкіл та погоджує штатні розписи Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міського Центру по роботі з дітьми та підлітками, спортивно-культурного центру “Плоскирів”, комунальної установи “Молодіжний центр”;

4.3.6. розглядає в установленому порядку питання заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління та підпорядкованих йому установ;

4.3.7. видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

4.3.8. скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників, начальників інших виконавчих органів міської ради. До складу колегії можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, молодіжних та фізкультурно-спортивних товариств, інших громадських організацій.

4.5. Склад колегії затверджується виконавчим комітетом міської ради.

4.6. Рішення колегії оформлюються протокольно та затверджуються наказами начальника управління.

4.7. В Управлінні для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує начальник управління.

4.8. Управління утримується за рахунок міського бюджету.

Розділ 5. Припинення Управління

5.1. Припинення Управління проводиться міською радою у встановленому чинним законодавством порядку.

5.2. У разі припинення Управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.